Sot och tjära i skorstenen är en brandfara

Det är kombinationen av tjära och sot som är en vanlig brandorsak och det tränger dessutom igenom skorstenen så att du kan upptäcka sotgenomslag på en vägg.
Sotfläckarna luktar tjära och syns tydligt – ofta i form av brunflammiga fläckar. De första tecknen ses i regel lågt upp på skorstenen.

En skorstensbrand kan få katastrofala följder och är den allvarligaste risken med sotig och tjärig skorsten. Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppbildas vanligen av fuktig ved och speciellt vid dålig tilluft till förbränningen.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1 000 grader Celsius eller mer. Sotelden kan göra att det blir försvagningar på skorstenen och kan ge upphov till brand även utanför skorstenen. Dessutom sväller tjära vid förbränning och kan orsaka stopp i skorstenen och risk att värmen går ut i eventuella sprickor.

Många har isolerat sin skorsten i hopp om att minska risken för kondens i rökkanalen. Men isoleringen kan i stället medföra att det bildas kondens bakom isoleringen, och så småningom bryts bruket i fogarna ner. Man kan renovera sin rökkanal med skorstensrör såsom insatsrör eller så kan man glidgjuta. Både dessa renoveringarna kan du göra själv men enklast är att sätta i en insatsrör i skorstenskanalen.

Elda på rätt sätt. Trimning och inställning av gas-, olje- och pelletsbrännare överlåter du till yrkesfolk. Eldar du i braskamin bör du klyva klamparna 6–9 cm tjocka redan på våren så att de kan torka över sommaren. Veden skall vara torr när den används. Slå två klampar mot varandra. Ljuset skall vara ihåligt. Det bästa är att låta vedklamparna ligga inomhus en vecka eller två innan du eldar med dem. Förbränningen kräver luft. Både skorstenen och ekonomin har det bäst med små intensiva bål som tänds av pinnar, papper och massvis av luft. Först när gaserna bränts av och det bara återstår träkol stryps luften.
Dagens moderna brännare kan orsaka problem då de har så effektiv förbränning så blir rökgaserna låg och då tar det längre tid för röken att komma ut genom skorstenen och då kan den fukt som rökgaserna innehåller fastna som kondens på insidan av skorstenen. En lösning kan vara ett skorstensrör (insatsrör) som har mindre diameter så att rökgaserna kommer ut snabbare och runt skorstensröret så isolerar man med vermikulit.