Rökgasfläkt

Braskaminen ger skön värme och ha hög mysfaktor. Rökgaserna ska ut genom skorstenen och inte in i rummet. Men ibland blir det ändå så att röken letar sig in i huset och vad kan det då vara för fel? Är skorstenen för låg och det ger dåligt drag eller är det är undertryck i huset – och det kan det vara när köks- eller badrumsfläkt arbetar. Om skorstenen är för låg kan du eventuellt försöka förlänga den eller skaffa en ny vilket brukar vara en dyr lösning. Är det undertryck i huset kan du öppna ett fönster som måste stå öppet en stund så att undertrycket försvinner och är det många minusgrader ute så blir det väldigt fort kallt. En annan lösning är att montera en rökgasfläkt på skorstenen. Man placerar den på skorstenstoppen och då suger den upp röken ur skorstenen. Resultatet blir faktiskt bättre förbränning och bättre värmeekonomi dvs man får mer energi ut ur veden. Dessutom så sotar inte luckorna i braskaminen eller spiskassetten igen lika lätt och du slipper framför allt röklukten. Fläkten startas och stängs av med en strömbrytare i rummet där kaminen står. Fläkten ska arbeta när du tänder brasan, och den kan användas som ventilationsfläkt när du inte eldar. De företag som säljer rökgasfläktar kan hjälpa dig ett räkna ut vilken modell som passar din skorsten. Det gör de genom att räkna på eldstadsöppningen i förhållande till skorstenens höjd och kanalens dimension. Skorstenar ska ha en viss höjd enligt Boverkets bestämmelser: ”Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller dess omgivning.”