Installera braskamin

Installera braskamin så kan du öka trivseln i ditt hus samtidigt som du kan sänka dina uppvärmningskostnader. Den är med andra ord både en glädje- och en värmekälla.

Att tänka på
Installation av braskamin kräver byggnadslov. Dessutom ska sotaren godkänna installeringen innan du får börja elda.
Planera ordentligt innan du sätter igång. Ta kontakt med sotaren för kontroll av murstocken. Då får du besked om rökgången är tät eller om den måste tätas. Han informerar också om vilken dimension kaminens anslutningsrör måste ha. Måste rökgången tätas eller nya rör (insatsrör) så bör detta göras samtidigt med installationen av braskaminen.
Det är inte särskilt svårt att montera en braskamin, men det är viktigt att du är noggrann och följer bruksanvisningen till punkt och pricka. Tänk på att det är ”Öppen eld” du installerar.
Har huset mer än en våning bör du placera kaminen på bottenvåningen för att kunna utnyttja värmen i hela huset.

Installation
Kontrollera placeringen av kaminen. Sätt anslutningsröret på din braskamin. Mät från golvet till rörets undre kant. Överför måttet på väggen och markera avståndet med en penna. Håll inmurningsstosen mot väggen och passa in den undre kanten mot markeringen. Rita med penna en cirkel runt stosen.

Använd ett stort borr och gör hål längs utsidan av markeringen. Sätt hålen så tätt du kan så blir det lättare att knacka upp hålet.
Knacka ut materialet med en liten slägga och mejsel. Plocka bort allt väggmaterial från urtaget. Se till att det inte trillar ner väggbitar i rökkanalen. När hålet är urplockat och tilljämnat ska du göra rent hålets yta ordentligt. Kontrollera att inmurningsstosen passar i hålet. Inmurningsstosen ska max vara lika lång som rökkanalens vägg är bred. Är stosen för lång så får du kapa den.

Mura in inmurningsstosen och tänk på att murbruket måste sluta tätt omkring stosen.

När bruket har torkat ordentligt så är det dags att montera kaminröret i inmurningsstosen. Täta med tätgarn mellan kaminrör och inmurningsstosen. Pressa in garnet med tex en skruvmejsel. Lägg på ett lager brandfogmassa som ytterliggare tätning. Nu kan du ansluta braskaminen till skorstenen med hjälp av kaminrör!

På bilden ser du att inmurningsstosen är dold med hjälp av en täckring.